3d tlač vs vstrekovanie plastov – porovnanie ceny
3d tlač vs vstrekovanie plastov

Asi každý kto sa venuje 3d tlači vie, že vstrekovanie plastov sa oplatí viac pre veľkosériovú výrobu a zákazková 3d tlač pre prototypovanie a malosériovú výrobu. Ale už ste videli porovnanie kde je tá hranica, kedy sa oplatí jedno a kedy zase druhé? Tak tu si to môžete prečítať.

Tu sú 3 reálne veci, ktoré sme nacenili z materiálu ABS.

Jednoduchá podložka priemer 130 mm, výška 1,6 mm, váha 6,5g.

podložka

Vrch držiaka vzduchového filtra priemer 195mm, výška 12 mm, váha 35g.

vrch držiaka vzduchového filtra

Spodok držiaka vzduchového filtra. priemer 186 mm, výška 181 mm, váha 278g.

spodok držiaka vzduchového filtra

Prečo bude cena rozdielna?

ABS pre 3d tlač je vo forme filamentu. Struna s priemerom 1,75mm navinutá na kotúči. Cena cca 15€ za kilo.

ABS pre vstrekovanie je granulát v cene cca 3€ za kilo.

3d tlač umožňuje nastaviť napr. 20% výplň, vstrekovanie iba 100%, čiže 3d tlač šetrí materiál. Preto je váha výsledného výrobku rozdielna. Aj pri 100% výplni nastavenej pri 3d tlači bude váha rozdielna. Pod vysokým tlakom sa do formy natlačí viac materiálu ako pri 3d tlači pri ktorej vznikajú medzery a je celkovo pórovitá.

3dtlač
hmotnosť v gramoch
vstrekovanie
hmotnosť v gramoch
3d tlač
cena materiálu v €
vstrekovanie
cena materiálu v €
podložka
6,5
17
0,0975
0,051
vrch držiaka
vzduchového filtra

35
65
0,525
0,195
spodok držiaka
vzduchového filtra
278
350
4,17
5

Už z ceny materiálu je jasné, kto bude mať navrch. Ale pri vstrekovaní treba započítať náklady na formu. A tie nie sú nízke. V našom prípade to je pre podložku 12000€, vrch držiaka vzduchového filtra 16800€ a spodok držiaka vzduchového filtra 24000€.

Forma vydrží na výrobu cca 500 tisíc kusov, potom potrebuje generálku. Dali sme si naceniť výrobu 10 tisíc kusov naraz. Z toho máme cenu 1 kusu. Pokiaľ by sme dali naceniť rádovo viac kusov, cena by šla ešte trochu nižšie.

Cena za 1 kus

Pokiaľ si u nás objednáte 3d tlač na zákazku z materiálu ABS, cena je 0,16€ s DPH za gram. Ak si objednáte väčšiu sériu dostanete zľavu 20%. Tu je porovnanie ceny 1 výrobku z 3d tlače a vstrekovania.

3dtlač
cena za kus 
vstrekovanie
cena za kus
(bez formy)
vstrekovanie
cena formy
podložka
0,83 
0,39 €
12 000 €
vrch držiaka
vzduchového filtra

4,48 
0,64 
16 800 
spodok držiaka
vzduchového filtra
35,58 
1,91
24 000 

Cena ale nie je všetko. Dôležitý, alebo ešte dôležitejší je čas. V našom prípade rýchlosť tlače alebo vstrekovania. Tu je porovnanie koľko výrobkov sa dá vyrobiť na desiatich 3d tlačiarňach (čo je taká menšia 3d farma) a na 1 vstrekovacom lise.

3dtlač na 10 tlačiarňach
vstrekovanie
podložka
460
2205
vrch držiaka
vzduchového filtra

140
1710
spodok držiaka
vzduchového filtra
17
1530

Vidíme že pri podložke je ten rozdiel cca 5 násobný, pri spodku držiaka vzduchového filtra je to skoro sto násobok. K tomu treba povedať že formy na vstrekovanie sa bežne robia viackomorové to znamená že z nich vypadne 10 kusov výrobku a nie iba jeden. Na to sa 3d tlač nechytá.

Čo sme teda zistili?

Pri podložke sa ceny vyrovnajú pri výrobe 27273 kusov. Výroba bude trvať v našom prípade 12,5 dňa vstrekovaním a cez 59 dní na 3d tlačiarňach.

Pri vrchu držiaka vzduchového filtra pri výrobe 4373 kusov. Výroba bude trvať 2,5 dňa vstrekovaním a cez 31 dní na 3d tlačiarňach.

Pri spodku držiaka vzduchového filtra pri výrobe 713 kusov. Výroba bude trvať pol dňa vstrekovaním a 42 dní na 3d tlačiarňach.

Takže pri malých objektoch, ktoré sú jednoduché a dajú sa rýchlo tlačiť sa pri cene prekvapujúco dlho drží vpredu 3d tlač. Pri väčších objektoch sa to však cena 3d tlače a vstrekovania plastov rýchlo vyrovnáva. časovo je výroba vstrekovaním rádovo rýchlejšia ako 3d tlač a zvyšuje sa pri veľkých objektoch, ktoré sa dlho tlačia.

Cena a čas sú väčšinou tie najdôležitejšie parametre, ale nie sú jediné. Často sú dôležité aj pevnosť, presnosť, vzhľad – tu má navrch vstrekovanie plastov. Pri cene je dôležité či ju treba zaplatiť naraz (napr. za formu). Alebo je možné platiť postupne za vyrobené kusy – tu vyhráva 3d tlač. Rýchlosť dodania prototypu, prípadne možnosť úpravy výrobku a jej cena, tu má tiež navrch 3d tlač. Aj samotné nacenenie 3d tlače má zákazník rýchlo. Do 24 hodín. Na cenenie vstrekovania trvá dni alebo týždne. Formu väčšinou nevyrába firma, ktorá robí vstrekovania, ale úplne iná firma, často z inej krajiny.

Cena 3d tlače, rovnako ako aj materiály pre 3d tlač cenovo klesajú a podstatne sa zrýchľuje. Je preto pravdepodobné, že rozdiely v cene a čase 3d tlače a vstrekovania plastov sa budú znižovať.

Za nacenenie vstrekovania ďakujeme firme osmos.sk.

Obertik